Hur uppfattas du? Utforska ditt ledarbeteende och dess effekter

Arrangör Levande varumärken
Tid 2017-09-14 08:0010:30
Plats MetaNoovas lokaler på Götgatan 11, Stockholm
Seminarium 14 sep